Zapraszamy na konferencję „Tradycyjne wiejskie budownictwo mieszkalne. Nowe życie starych domów”

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej organizuje konferencję naukową dotyczącą tradycyjnego wiejskiego budownictwa mieszkalnego. Wydarzenie odbędzie się 1 grudnia w godz. 10.00-14.00 w formie online. XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie zostało partnerem konferencji, która ma na celu stworzenie możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z ochroną tradycyjnego budownictwa ludowego.

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej to prężnie działająca instytucja Województwa Podlaskiego, która zajmuje się edukacją na temat podlaskiego folkloru oraz ochroną zabytkowej architektury drewnianej regionu. Budownictwo ludowe ulega w ostatnim czasie dużym przeobrażeniom. W województwie podlaskim zachowane w terenie obiekty architektury drewnianej niejednokrotnie reprezentują wysokie walory zabytkowe i ciekawe rozwiązania architektoniczne. Jeszcze do niedawna budynki te tworzyły niepowtarzalny charakter krajobrazu wiejskiego.

Celem organizowanej konferencji jest stworzenie możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z ochroną tradycyjnego budownictwa ludowego oraz wzbudzenie refleksji nad kierunkiem, w jakim zmierza muzealnictwo skansenowskie w zakresie budowania ekspozycji.

Pragniemy zwrócić uwagę na stan zachowania i nowe funkcje obiektów drewnianej architektury mieszkaniowej istniejącej w terenie. Zachęcamy osoby orientujące się w temacie, by w ramach spotkania naukowego zechciały podzielić się swoim doświadczeniem związanym z pracami rewitalizacyjnymi i konserwatorskimi, podejmowanymi w obiektach drewnianych (zarówno w muzeach, jak i w przestrzeni wiejskiej), które zachowują charakter mieszkaniowy, a także przeznaczane są na cele kulturalne (lokalne muzea, izby tradycji), agroturystykę, letnie i całoroczne domy – tłumaczy Urszula Szymak-Waśkiewicz, kustosz w Dziale Etnografii Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

Chałupa z Czyż z 1946 roku, budynek na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, fot. PMKL

Osoby, które zechcą zabrać głos w czasie konferencji, będą mogły poruszać się w obrębie następującej tematyki:

  • problematyka związana z zachowaniem drewnianych obiektów mieszkalnych w terenie,
  • pozyskiwanie funduszy na translokację, konserwację, rewitalizację obiektów drewnianych,
  • zmiany zachodzących w wyposażeniu obiektów mieszkalnych.

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w konferencji, propozycje referatów/komunikatów z abstraktem w wersji elektronicznej należy przesłać na adres e-mailowy: redakcja@pmkl.pl. Przewidywany czas wystąpienia – ok. 20 min (referat)/10 min (komunikat). Przygotowane referaty zostaną opublikowane za wynagrodzeniem w recenzowanym wydawnictwie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, w roku 2024. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru artykułów.

W razie pytań przewidziany jest kontakt telefoniczny z osobami odpowiedzialnymi za organizację (Urszula Szymak-Waśkiewicz, Monika Siemieniuk) pod numerem telefonu 730 538 400.

Konferencja będzie otwarta dla każdego zainteresowanego ochroną tradycyjnego budownictwa ludowego. Tuż przed wydarzeniem na stronie i Facebooku Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej podane zostaną informacje, w jaki sposób będzie można dołączyć do spotkania online i posłuchać wystąpień.

 

Zdjęcia: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej