Expo 2020

Xylopolis w Dubaju

Ta zakładka to fragment naszej historii. Dzięki przygotowaniom do Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju zrodziła się idea powstania Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie. Przeczytaj, jakie założenia przyświecały przygotowaniom do prezentacji Województwa Podlaskiego, której sercem była wystawa Xylopolis.

Podlaskie na EXPO 2020

Podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju odbędzie się prezentacja Województwa Podlaskiego organizowana pod hasłem Podlaskie zasilane naturą, której sercem będzie wystawa XYLOPOLIS. Tydzień Podlaski planowany w dniach 15-24 października 2021 r. będzie promował naukę, kulturę, turystykę i gospodarkę.

XYLOPOLIS w Dubaju to opowieść o mariażu pierwotnej natury z nowoczesną technologią. Jest to wizja puszczy krzemowej, czystej gospodarki, która na zasadach symbiozy z przyrodą tworzy ekosystem dwóch spójnych organizmów wzajemnie wspierających się i dbających o siebie.

Do realizacji tego wymagającego przedsięwzięcia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprosił ważnych partnerów: Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, Fundację Grupy Unibep Unitalent, Politechnikę Białostocką oraz Uniwersytet w Białymstoku.

Województwo podlaskie posiada bogate doświadczenie w realizacji promocji regionu podczas wystaw światowych. Po raz pierwszy zaprezentuje fascynującą historię, głęboko i prawdziwie osadzoną w rzeczywistości podlaskiego regionu, która nie zakończy się w Dubaju. Dzięki wsparciu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii jej kontynuacją będzie utworzenie na terenie województwa podlaskiego nowoczesnego centrum nauki i sztuki – Xylopolis.

Nowo powstały obiekt będzie doskonałym miejscem do promocji podlaskiej przyrody, idei puszczy krzemowej oraz wszystkich aspektów związanych z wykorzystaniem naturalnego i ekologicznego surowca, jakim jest drewno.

Wystawy Światowe Expo

Wystawy Światowe Expo to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenia na świecie, łączące wątki gospodarcze, promocyjne, kulturalne i turystyczne. Odbywają się co 5 lat, a ich skala porównywalna jest do Igrzysk Olimpijskich czy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej.

Kompleksowa, wielobarwna prezentacja dorobku niemal wszystkich krajów i największych organizacji na świecie tworzy olbrzymie innowacyjne widowisko, wykorzystujące multimedia i najnowsze techniki budowania ekspozycji. Wystawy Światowe Expo na pół roku stają się stolicą świata, przyciągając rzesze gości – od delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, przez biznesmenów poszukujących nowych kontraktów, po turystów i rodziny z dziećmi.

Wystawy Światowe początkowo były forum prezentacji osiągnięć naukowych oraz dzielenia się wiedzą i nowymi możliwościami techniki. Dziś stanowią jedyną tego rodzaju platformę międzynarodowego dialogu na rzecz postępu i współpracy. W przypadku Expo założenie poszukiwania rozwiązań dla fundamentalnych wyzwań stojących przed ludzkością przestaje być jedynie pompatycznym stwierdzeniem, a przybiera wymiar realnych działań. Expo staje się katalizatorem przemian społecznych i gospodarczych, a także niepowtarzalną okazją do budowania marki kraju.

Expo 2020 Dubai będzie pierwszą Wystawą Światową zorganizowaną w kraju arabskim i według zapowiedzi organizatorów aspiruje do tego, by stać się największym show w historii. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów, w trakcie sześciu miesięcy Expo odwiedzi 18 milionów osób, którzy złożą 25 milionów wizyt.

Poprzez wybór tematu przewodniego – Connecting Minds, Creating the Future (Łącząc umysły, tworzymy przyszłość), gospodarze pragną podkreślić, że wyzwania dzisiejszego świata są tak złożone i skomplikowane, że nie sposób ich rozwiązać w izolacji. Zachęcają do tego, by działać razem – bez względu na szerokość geograficzną, bariery instytucjonalne czy różnice kulturowe. Expo 2020 Dubai ma być platformą dialogu, zapowiedzią przyszłości opartej na współdziałaniu.

Ze względu na pandemię COVID19, Expo 2020 w Dubaju zostało przełożone o rok i odbędzie się między 1 października 2021 r. a 31 marca 2022 r.

Pawilon Polski na Expo 2020 w Dubaju z widocznym Stołem Polskim

Polska na Expo

Polska od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem Wystaw Światowych. Hasło przewodnie polskiego uczestnictwa brzmi: „Poland. Creativity inspired by nature” (Polska. Kreatywność inspirowana naturą). Polska zostanie zaprezentowana jako kraj, którego głównym zasobem są ludzie – kreatywni, gościnni, pracowici, wykształceni, pełni energii, umiejący stawiać czoła nowym wyzwaniom, wyznaczający trendy. Kreatywność będzie przedstawiona jako polska cecha – wartość, będącą źródłem sukcesu na każdej płaszczyźnie: gospodarczej, naukowej, kulturalnej, społecznej. Najważniejszą areną prezentacji będzie Pawilon Polski o powierzchni ponad 2000 m2. Obsługa Pawilonu zrekrutowana została spośród studentów pięciu polskich uczelni, które zgłosiły się do programu praktyk, realizowanych przy okazji udziału Polski w Expo 2020 Dubai.

Pawilon Polski zaprojektowała warszawska pracownia WXCA. Architektura Pawilonu odnosi się w sposób czytelny do hasła mobilności: tworzy otwartą, rozrastającą się ku górze, modułową konstrukcję, która zaprasza odwiedzających do odpoczynku w cieniu rozłożystego zadaszenia i kontemplacji unoszącej się ponad głowami gości instalacji – rzeźby kinetycznej wyobrażającej lecące stado ptaków.

Pawilon Polski na Expo 2020 w Dubaju

Ekspozycja wewnętrzna będzie uniwersalnym przekazem o Polsce – zbiorem opowieści wyróżniających Polskę i Polaków – naszą gospodarkę, kulturę i wybitne osobistości. Na pełną opowieść o Polsce składa się pięć rozdziałów, odpowiadających pięciu strefom Pawilonu Polski, które tworzą serię wynikających z siebie doświadczeń i treści. W każdej z nich przewija się zaproponowany przez organizatora Wystawy motyw mobilności – w odniesieniu do ludzi, idei, kultury czy technologii.