Przygotowania do podlaskiej prezentacji w Dubaju

Konferencja
prasowa

Podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju odbędzie się wspólna prezentacja Województwa Podlaskiego oraz resortu klimatu i środowiska organizowana pod hasłem Xylopolis. Region zaprezentuje się w Pawilonie Polskim w ramach wystawy czasowej, w dniach 15-24 października 2021 r. Celem przedsięwzięcia jest promocja kultury, nauki, gospodarki i walorów turystycznych regionu.

Sercem prezentacji będzie wystawa Xylopolis – opowieść o mariażu pierwotnej natury
z nowoczesną technologią. To wizja puszczy krzemowej, czystej gospodarki, która na zasadach symbiozy z przyrodą tworzy ekosystem dwóch spójnych organizmów wzajemnie wspierających się i dbających o siebie.

Będzie to fascynująca historia, głęboko i prawdziwie osadzona w rzeczywistości podlaskiego regionu, w którym lasy są jednym z najcenniejszych bogactw przyrodniczych, a drewno – surowcem, który od zawsze miał ogromny wpływ na życie mieszkańców i odgrywał ważną rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym. Wystawa połączy wiedzę o podlaskiej naturze
z przykładami potencjału, kreatywności i osiągnięć mieszkańców w obszarze badań, nowych technologii, rozwojowych branż gospodarki czy sztuki.

Wystawa przyczyni się też do kreowania wizerunku Polski jako kraju skutecznie łączącego elementy ochrony środowiska z pozostałymi filarami zrównoważonego rozwoju, tj. rozwojem ekonomicznym i społecznym oraz dziedzictwem kulturowym. Pomoże też w wypromowaniu polskich osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska, takich jak ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważona gospodarka leśna i łowiecka czy ekoinnowacje. 

Wystawie towarzyszyć będą występy artystyczne znanej grupy Fair Play Crew ze specjalnym programem „Komedia zasilana naturą” oraz pokaz elektromobilnych rowerów przyszłości przygotowany przez Adama Zdanowicza, twórcę największej w Polsce pracowni rowerów customowych.

Odwiedzający Pawilon Polski w Tygodniu Podlaskim będą mieli okazję wziąć udział w rodzinnych warsztatach prowadzonych przez studentów Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Dzięki podlaskim uczelniom region zaprezentuje przykłady nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak łaziki marsjańskie, które zamiast eksploatacji odległych planet mogą w przyszłości służyć zachowaniu pierwotnej natury. Zwiedzający będą też mogli nauczyć się budowania z naturalnych i powszechnie dostępnych materiałów domków dla owadów, co przyczyni się do upowszechniania postaw proekologicznych.

Przygotowaniom do podlaskiej prezentacji w Dubaju towarzyszyć będzie kampania promocyjna, która zostanie zainaugurowana 27 maja podczas konferencji prasowej
w Białymstoku
. W jej ramach przygotowana została m.in. strona internetowa Xylopolis, która ma być nie tylko źródłem informacji o wystawie i postępach prac nad nią, ale także narzędziem edukacji ekologicznej.

Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, Politechniką Białostocką, Uniwersytetem w Białymstoku oraz Fundacją Grupy Unibep Unitalent.

Partnerzy

Patroni medialni