Wierny Podlasiu mistrz malarstwa

Prof. Leon Tarasewicz to jeden z najważniejszych polskich współczesnych artystów. Mieszka na Białostocczyźniew miejscowości Waliły, gdzie się urodził.Jego twórczość to nieustanne przekraczanie granic malarstwa – w tak starej dziedzinie ciągle jest w stanie stworzyć coś nowego. Artysta jest autorem logotypu województwa podlaskiego: żubra utkanego z kolorów.

Leon Tarasewicz

Mówi, że
podlaska wieś
to jego naturalne
środowisko, swoisty
mikrokosmos.

Leon Tarasewicz

Podlaskie centrum świata

Niemal całe życie spędził we wsi Waliły. To tu tworzy swoje dzieła, zajmuje się ogrodem i hoduje nietypowe gatunki kur. Artysta często podkreśla swoje pochodzenie i białoruskie korzenie – jego rodzina żyła tu od wielu pokoleń.

Malarz ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu obok Białegostoku, studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ma tytuł profesora sztuk plastycznych, a jego dzieła są wystawiane i kolekcjonowane przez galerie i wielbicieli sztuki współczesnej na całym świecie. Jednak to podlaską wieś uważa za swoje „centrum świata”, którego pejzaż i natura są stałymi punktami odniesienia w jego twórczości. Mówi, że podlaska wieś to jego naturalne środowisko, swoisty mikrokosmos.

Przekraczanie granic

Oryginalna formuła malarstwa Leona Tarasewicza zrodziła się właśnie z obserwacji podlaskiego pejzażu. Artysta w syntetyczny sposób przedstawia lasy, pola, ptaki. Powtarzalny rytm przyrody portretuje, używając charakterystycznych plam i pasów koloru, a także światła, które mimo swojej pozornej niematerialności, jest najbardziej podstawowym tworzywem malarskim.

Malarz słynie z tego, że redefiniuje malarstwo i konsekwentnie przekracza granice obrazu. Wybiera wielkoformatowe płótna, anektuje ściany, podłogi, wnętrza i przestrzenie wokół galerii, w których wystawia. Nieraz każe widzom deptać po obrazach i gubić się w labiryntach malarskich instalacji.

Logo województwa podlaskiego

Profesor Leon Tarasewicz jest autorem logo województwa: żubra utkanego z kolorów. Znajomość dziejów regionu, różnorodności religijnej, krajobrazów i sztuki ludowej zaowocowała stworzeniem znaku, który łączy w sobie tradycję – nawiązanie do krzyżowego haftu ludowego – z barwnymi elementami typowymi dla twórczości artysty oraz odniesieniem do współczesności poprzez skojarzenie z pikselami.

Źródło

podlaskie.eu

Zdjęcia

podlaskie.eu