XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie dołączyło do Stowarzyszenia „Społeczeństwo i Nauka SPiN”

Stowarzyszenie „Społeczeństwo i Nauka SPiN” łączy krajowe centra nauki, muzea, instytucje kultury i instytuty badawcze. Dzięki dołączeniu do SPiNu Centrum XYLOPOLIS będzie czerpać dobre praktyki od doświadczonych członków, dzielić się wiedzą, a także popularyzować naukę.

Stowarzyszenie SPiN działa od grudnia 2018 roku i jest kontynuacją pięcioletnich działań Porozumienia Społeczeństwo i Nauka, zrzeszającego centra nauki, instytucje kultury, instytuty badawcze oraz inne organizacje prowadzące działalność związaną z popularyzacją nauki, edukacją i działaniami kulturotwórczymi.

Stowarzyszenie zajmuje się promowaniem edukacji zarówno w formie formalnej, jak i nieformalnej. Poprzez doświadczanie, zadawanie pytań i samorozwój stara się aktywizować społeczność. Działania, w których w przyszłości będzie brało udział także XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie, zasadzają się na ideach opartych na wiedzy, które są propagowane podczas różnorodnych wydarzeń, takich jak interaktywne wystawy, pikniki naukowe, konferencje, warsztaty oraz publikacje popularnonaukowe.

Wśród wydarzeń organizowanych przez SPiN są tak znane działania jak Dzień Nauki Polskiej, Konferencja Interakcja-Integracja oraz SPiN Day.

Do Stowarzyszenia SPiN należy obecnie 38 członków, są wśród nich m.in.: Fundacja Uniwersytet Dzieci, Muzeum Inżynierii i Techniki, Hydropolis, Morskie Centrum Nauki, Centrum Nauki Kopernik.