Zawiadomienie o zmianie adresu XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie w organizacji

Informujemy, iż z dniem 12 lutego 2024 roku zmianie uległ adres XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie w organizacji z siedzibą w Białymstoku, NIP: 5422466091, KRS: 524812330 z:

ul. Jana Kilińskiego 16 lok. 06, 15-089 Białystok (DOTYCHCZASOWY ADRES)

na:

ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok (NOWY ADRES)

Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko adresu XYLOPOLIS – wszystkie pozostałe dane, w tym NIP, KRS, numery kont bankowych, numery telefonów, a także adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian. Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich nowych dokumentach wystawianych dla XYLOPOLIS począwszy od dnia 12 lutego 2024 roku. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmiana adresu jednostki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych już umów. Zmiana adresu jednostki nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez jednostkę zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez naszą jednostkę umów oraz nie wymaga ich aneksowania.