„Ssaki Białegostoku” – publikacja badaczy z UwB na temat bioróżnorodności w stolicy regionu

Prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz i mgr Piotr Rode z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku są autorami kolejnej książki w cyklu „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku”. Opracowanie powstało w ramach projektu realizowanego przez Urząd Miejski w Białymstoku.

Zarówno prof. Mirosław Ratkiewicz, jak i mgr Piotr Rode pracują w Katedrze Zoologii i Genetyki. Z napisanej przez nich książki można dowiedzieć się m.in., co charakteryzuje i wyróżnia ssaki spośród innych zwierząt, jakie jest ich pochodzenie, a także jak wyglądała ewolucja tej gromady kręgowców.

Aż 41 gatunków ssaków na terenie Białegostoku

Autorzy przyjrzeli się też typom środowisk, w jakich bytują ssaki na terenie Białegostoku, wskazali też najważniejsze i najciekawsze ich zdaniem miejsca, które są ostojami różnorodności ssaków. Szczegółowo opisali 41 gatunków, które zostały stwierdzone w Białymstoku lub na podstawie aktualnej wiedzy można przypuszczać, że z dużym prawdopodobieństwem w nim występują (opracowanie nie obejmuje nietoperzy). Niektóre są częste i pospolite w stolicy Podlasia, inne widywane są bardzo rzadko na obrzeżach miasta (np. wilki czy rysie).

Opisujemy też jak obserwować zwierzęta, na co zwrócić uwagę, żeby nasze i ich bezpieczeństwo było zachowane. Poświęcamy wiele uwagi bezpieczeństwu i łagodzeniu sytuacji konfliktowych ze zwierzętami, bo niestety takie często mają miejsce i czasem wynikają z naszej niewiedzy i nieprzygotowania – podkreślał prof. Ratkiewicz.

Publikacja „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku”, fot. K. Dziedzik

Mapy występowania wybranych gatunków zwierząt

Pracując nad książką biolodzy korzystali z bogatej literatury, także z wyników badań naukowych prowadzonych przez pracowników, doktorantów, studentów Wydziału Biologii UwB. Ciekawych informacji o występowaniu ssaków w mieście dostarczyli też autorzy wykorzystanych w książce zdjęć. Oprócz przepięknych fotografii publikacja zawiera także np. mapy występowania wybranych gatunków zwierząt na terenie Białegostoku.

Gdyby Boże Narodzenie miało miejsce nie w Betlejem, a w Białymstoku, to przy żłóbku byłoby 41 gatunków ssaków – mówił nawiązując do przedświątecznego okresu prof. Mirosław Ratkiewicz. – To jest nie mniej, niż w Puszczy Knyszyńskiej. Białystok jest absolutnie wyjątkowy. Dostrzegła to Komisja Europejska dwukrotnie, określając nasze miasto jako najlepsze miasto do życia w Polsce, dla ludzi. A ja chciałbym dodać, razem z moim współautorem, że także dla każdego zwierzaka. Wspólna koegzystencja ludzi i dzikiej przyrody jest w miastach jak najbardziej możliwa i potrzebna. Oczywiście ona rodzi problemy, ale naszym zadaniem jest ich rozwiązywanie.

Ludzie i zwierzęta razem w mieście - dobre praktyki

Propozycje takich rozwiązań, ale także przykłady już stosowanych w Białymstoku dobrych praktyk, również znalazły się w książce. Jak wyjaśniał prof. Ratkiewicz, to między innymi nieuprzątanie z parków martwych drzew i liści, pozostawianie dzikiej przyrodzie „marginesu naszego życia w miastach”, czyli dolin rzecznych, terenów zabagnionych, często nieodstępnych olsów, strumyków, gdzie rzadko bywamy, albo tworzenie tzw. lasów kieszonkowych. To nie tylko pomaga roślinom i zwierzętom, ale przyczynia się do ograniczania katastrofalnych skutków zmian klimatycznych.

To już szósty tom z serii „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku”, a piąty z udziałem naukowców związanych z Uniwersytetem w Białymstoku. Wcześniej ukazały się „Różnorodność biologiczna miasta” prof. UwB Danuty Drzymulskiej i prof. UwB Piotra Zielińskiego, „Szata roślinna Białegostoku” dr. inż. Dana Wołkowyckiego (Politechnika Białostocka),  „Motyle dzienne Białegostoku” autorstwa prof. Marcina Sielezniewa i mgr Izabeli Dziekańskiej, „Porosty Białegostoku” dr Anny Matwiejuk oraz „Ptaki Białegostoku”, których współautorem jest dr Paweł Mirski.

Publikacja „Bioróżnorodność Miasta Białegostoku”, fot. K. Dziedzik

Autor

Katarzyna Dziedzik, UwB

Zdjęcia

Katarzyna Dziedzik, UwB