Oko na puszczę #7

Ols nad rozlewiskiem Czeremchowa Tryba