Xylotalks #2 „Ekorewolucja w zapisie danych” – dr hab. Andrzej Stupakiewicz

W drugim odcinku Xylotalks dr hab. Andrzej Stupakiewicz opowiada o ekorewolucji w zapisie danych.

Szybko postępująca cyfryzacja powoduje ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, która jest niezbędna do funkcjonowania współczesnych centrów IT do magazynowania i przetwarzania danych (Google, Apple, Facebook i in.). Obecnie ponad 5% globalnej produkcji energii elektrycznej jest pochłaniane przez te centra, a wytwarzane ciepło, wraz z dodatkową energią przeznaczoną na chłodzenie urządzeń komputerowych, już teraz stanowi poważne ograniczenie ich wydajności. Tendencja ta wkrótce doprowadzi do zmian niezrównoważonych i sprzecznych z europejską polityką w zakresie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Rewolucyjną (i ekologiczną) metodę do zapisu danych zaprezentował – a teraz udoskonala – zespół fizyków z Uniwersytetu w Białymstoku pod kierunkiem prof. Andrzeja Stupakiewicza. Zapraszamy na jego wykład.

Xylotalks to wykłady w formie video, w których omawiane są istotne kwestie i nowatorskie koncepcje z zakresu m.in. zrównoważonego rozwoju, nauki i designu.