Premiera książki o budownictwie drewnianym Puszczy Knyszyńskiej

„Wielka Księga Budownictwa Drewnianego Puszczy Knyszyńskiej” to najnowsza publikacja Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska. Premiera książki miała miejsce 5 kwietnia 2024 r. w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego w Supraślu. Autorami publikacji są Artur Gaweł, Jan Leończuk, Józef Maroszek i Jerzy Uścinowicz. Książka, która opowiada o miejscach związanych z historią i tradycją w naszym regionie, pozwala zagłębić się w zanikający świat tradycyjnej architektury drewnianej.

Kiedyś to właśnie puszcza dawała ludziom jedzenie oraz budulec na domy – stare drewniane budynki przetrwały do dziś, niektóre w lepszym, inne w gorszym stanie. Niestety, jak tłumaczył doktor Artur Gaweł w wywiadzie Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie, z roku na rok wiele tradycyjnych budynków drewnianych niszczeje lub ich estetyka jest nieodwracalnie zmieniana, np. poprzez wymianę okien na nowe z tworzyw sztucznych czy niefortunnie mocowane przyłącza energetyczne. Publikacja wydana przez LGD Puszcza Knyszyńska powstała właśnie po to, by upamiętnić pierwotną formę tradycyjnej architektury drewnianej, podkreślić jej znaczenie dla lokalnej tożsamości i uczcić dziedzictwo Puszczy Knyszyńskiej.

Fot. Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska

Autorzy zebrali historie i fotografie drewnianych budynków. Wśród opisanych obiektów można znaleźć domy mieszkalne, cerkwie, meczety czy stare młyny wodne. Niektóre z nich zachowały swój pierwotny układ w nienaruszonym stanie.

Na terenie Puszczy Knyszyńskiej znajdują się wsie, w których wciąż można podziwiać dawną architekturę. Również Supraśl pełen jest ciekawych przykładów drewnianego budownictwa – wystarczy wspomnieć dwupoziomowy dom przy ulicy Konarskiego, który jest jednym z najstarszych drewnianych budynków w województwie podlaskim, modernistyczny Dom Ludowy czy dziewiętnastowieczne mieszkania pracowników fabryk. Budynki te świadczą o różnorodność historii i architektury regionu.

W celu ochrony dziedzictwa architektury drewnianej wiele budynków zostało przeniesionych do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, gdzie można je podziwiać w warunkach skansenowych. Siedziba XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie będzie mieściła się w sąsiedztwie tej zabytkowej architektury. Tradycyjną podlaską zabudowę drewnianą będzie można podziwiać tam ze specjalnej wieży widokowej.

„Wielka Księga Budownictwa Drewnianego Puszczy Knyszyńskiej” została wydana w ramach projektu współpracy „Nietypowe przystanie nad Supraślą, Narwią i Bugiem” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Publikacja nie jest dostępna w sprzedaży. Można ją będzie dostać na wydarzeniach organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Knyszyńska, dlatego warto obserwować ich stronę internetową i profil na Facebooku.

Zdjęcia

LGD Puszcza Knyszyńska, Paweł Średziński / knyszynska.pl

Zdjęcie w tle wpisu: Paweł Średziński / knyszynska.pl