Podróże po drewnianym Podlasiu

Niezwykła książka-przewodnik, stała się na tyle ważna dla utrwalenia i popularyzacji dziedzictwa architektonicznego regionu, że jej publikację dofinansował Marszałek Województwa Podlaskiego.

Studenci i pracownicy Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej stworzyli książkę, którą pokochają odbiorcy w każdym wieku: dzieci, rodzice i dziadkowie. „Podróże po drewnianym Podlasiu” prowadzą czytelnika przez piętnaście wsi południowo-wschodniej części naszego regionu. Przybliżają zachowaną i bogatą w zdobnicze detale architekturę drewnianych domów z początku XX wieku, układ przestrzenny gospodarstw, a także zróżnicowanie społeczno-kulturowe, obrzędowość, folklor i tradycje. Książkę wydała Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej przy wsparciu finansowym Marszałka Województwa Podlaskiego.

Pomysłodawczynią przewodnika jest dr inż. arch. Magdalena Sulima, pracownik Wydziału Architektury PB. Od lat bada ona wiejskie tereny pogranicza polsko-białoruskiego w aspekcie urbanistycznym, architektonicznym i społeczno-kulturowym. W szczególności interesuje ją idea domu pogranicza w kulturze wsi podlaskiej. Swoją pasją naukową zaraża studentów z koła naukowego „mała ARCHITEKTURA”, którego jest opiekunką. Wraz z studentami prowadzi działania artedukacyjne promujące architekturę regionalną, w tym rozwijające wrażliwość estetyczną warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Ich studentów Wydziału Architektury PB potencjał architektoniczny i turystyczny Podlasia nie został dotychczas przedstawiony najmłodszym odbiorcom w sposób przystępny i atrakcyjny. Barwne „Podróże po drewnianym Podlasiu” wypełniają tę lukę.

Książka zachęca do twórczego odkrywania i zwiedzania, a przede wszystkim sprawia, żeby spuścizna naszych przodków nie jest odbierana przez dzieci jako nudna i trudna w odbiorze – podkreśla dr Sulima.

„Podróże po drewnianym Podlasiu” prowadzą wędrowców przez kolejne punkty na szlaku: Ryboły, Plutycze, Koźliki, Ciełuszki, Kaniuki, Soce, Puchły, Trześciankę, Czyże, Nowoberezowo, Orzeszkowo, Budy, Dubicze Cerkiewne, Szczyty-Dzięciołowo, Studziwody. Podczas zwiedzania młodzi odkrywcy mogą wykonywać zadania zawarte w książce. Jest tu krzyżówka, w której należy wykazać się znajomością najpiękniejszych podlaskich cerkwi. Jest instrukcja wykonania zakładki, która przypomina szczyt z Ciełuszek. Miejsce na zaprojektowanie własnej makatki kuchennej, puzzle-wycinanka, labirynty, ćwiczenia i zgadywanki dotyczące detali architektonicznych, rozpoznawania materiałów i technik budowlanych, ale także religii, folkloru, dawnych obrzędów, przepisów kuchni regionalnej, czy otaczającej przyrody. Oprócz ciekawie opracowanych treści merytorycznych, publikacja zawiera piękne grafiki wykonane przez studentki koła naukowego „mała ARCHITEKTURA”.

Działania studentów SKN „mała ARCHITEKTURA” pod opieką dr inż. arch. Magdaleny Sulimy zostały już w przeszłości docenione przez Narodowe Centrum Kultury. Ich projekt edukacyjny „Bogata w makatki drewniana chatka dziadka i babki” został wybrany spośród 200 zgłoszeń z całej Polski i wszedł w skład publikacji „Lokalne Inspiracje” wydanej przez NCK, prezentującej najlepsze inicjatywy edukacyjno-kulturalne konkursu „Odkryj swój skarb”.

Obejrzyj wywiad z twórcami wyjątkowego przewodnika po drewnianym Podlasiu: https://geekstok.pl/mamy-unikat-w-skali-kraju-video/

Autor

Monika Rokicka – Politechnika Białostocka

Zdjęcia

Gabriela Kościuk – Politechnika Białostocka