Podlaskie Zasilane Naturą – serce Xylopolis

Idea Xylopolis – miasta czerpiącego z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych oraz otaczającej go przyrody, gdzie oba te elementy wzajemnie się przenikają – doskonale odnalazła się w Podlaskiem – regionie, które od kilku lat promuje się hasłem „Podlaskie Zasilane Naturą”. Co to właściwie znaczy? I dlaczego świetnie łączy się z założeniami Xylopolis? O tym wszystkim w tekście.

Podlaskie – dlaczego „Zasilane Naturą”?

Województwo podlaskie to miejsce, w którym na pierwszy plan wysuwa się natura. Jest tu najwięcej terenów chronionych ze wszystkich województw w Polsce. Aż 4 parki narodowe  (Białowieski, Biebrzański, Narwiański i Wigierski) są oazami bioróżnorodności i obszarami unikatowymi w skali Europy. Białowieski Park Narodowy to ostatni w Europie liściasty las pierwotny, czyli leśny ekosystemem niedotknięty ręką człowieka. Biebrzański Park Narodowy (największy w Polsce) jest niezwykłą krainą bagien o niespotykanym bogactwie roślin i zwierząt, gdzie wciąż istnieje szansa na zetknięcie się z dziewiczą przyrodą.

W Podlaskiem z natury czerpią ważne gałęzie przemysłu regionu, takie jak mleczarstwo, przemysł drzewny, meblarski, budowlany oraz firmy wytwarzające ekoprodukty. Wyroby z Podlasia kojarzone są z wysoką jakością i naturalnym składem. Natomiast ze względu na dynamiczny rozwój branży IT, Podlaskie jest coraz częściej nazywane „Puszczą Krzemową”.

Podlaskie – serce Xylopolis

Nic dziwnego więc, że idea Xylopolis zrodziła się w Podlaskiem – województwie, które doskonale odzwierciedla jedność człowieka z naturą oraz możliwość czerpania z przyrody, przy jednoczesnym jej poszanowaniu i ochronie.

Kiedy w 2018 roku Polska Agencja Inwestycji i Handlu zwróciła się z prośbą do Marszałka Województwa Podlaskiego o propozycję tematu prezentacji regionalnej podczas EXPO 2020 w Dubaju, władze województwa zdecydowały się na ukazanie wyjątkowego mariażu natury i technologii. Ma to być historia głęboko osadzona w rzeczywistości podlaskiego regionu, w którym lasy są jednym z najcenniejszych bogactw przyrodniczych, a drewno – surowcem, który od zawsze miał wpływ na życie mieszkańców i odgrywał ważną rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym. Wystawa połączy wiedzę o podlaskiej naturze z przykładami potencjału, kreatywności i osiągnięć mieszkańców w obszarze badań, nowych technologii, rozwojowych branż gospodarki oraz sztuki.

Drewno przeżywa na świecie swój renesans, a region ma ogromne doświadczenie w jego wykorzystaniu. Pomysł promocji tego surowca powstał jako oddolna inicjatywa Fundacji Grupy Unibep Unitalent, działającej przy jednej z największych w Polsce firm budowlanych – Unibep SA. Inicjatywa była spójna z hasłem województwa podlaskiego – „Podlaskie – Zasilane Naturą”. Dlatego też powstał pomysł stworzenia wystawy czasowej na EXPO 2020 skoncentrowanej właśnie na drewnie.

Wystawa ma być jednocześnie preludium przyszłego centrum sztuki i nauki o tym surowcu. Tak właśnie zrodziła się idea Drewnopolis, które z czasem (dla potrzeb międzynarodowych) zyskało nazwę – Xylopolis (od greckiego xylo – drewno, polis – miasto).

Prace nad koncepcją

Od pomysłu do przygotowywania wystawy minęło kilka lat. W tym czasie do projektu dołączyli kolejni partnerzy. W prace nad koncepcją Xylopolis, obok Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Fundacji Unitalent Grupy Unibep SA, włączyli się także: Politechnika Białostocka, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, a także Uniwersytet w Białymstoku.

Utworzona grupa ekspercka, w której składzie znaleźli się specjaliści w dziedzinie środowiska, architektury drewnianej, wystawiennictwa, marketingu, przedstawiciele biznesu, sztuki oraz instytucji publicznych, opracowała główne założenia merytoryczne wystawy oraz ułożyła z nich spójną historię.

Drzewa i drewno towarzyszą ludziom od zawsze. Na Podlasiu jest to nasze bogactwo, z którego jesteśmy dumni i którym powinniśmy się chwalić. Zgodnie ze strategią rozwoju województwa Podlasie jest „zielone” i „przedsiębiorcze”. Stąd pomysł, by najpierw w fascynujący sposób opowiedzieć o przeszłości, teraźniejszości i wizji przyszłości naszego regionu na wystawie w Dubaju, a później – by ta wystawa stała się początkiem powstania w Białymstoku Centrum Kultury i Nauki o Drewnie, gdzie wszyscy moglibyśmy się bawić i jednocześnie uczyć, jak ważne jest dbanie o otaczającą nas naturę, czerpiąc z niej inspirację do rozwoju regionu. Byłby to także historyczny moment – pierwszy raz to, co pokazujemy na cyklicznych wystawach Expo, wróciłoby do Polski, w tym przypadku na Podlasie, by stać się niejako zaczynem nowej oferty edukacyjnej i rozrywkowej na najwyższym poziomie, wykorzystującej najnowocześniejsze technologie. Ta idea bardzo spodobała się zarówno w PAIH, jak też w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego – mówi Wojciech Jarmołowicz, prezes Fundacji Grupy Unibep Unitalent. – Później do projektu dołączyli kolejni partnerzy, widząc potencjał, który drzemie w tej idei. Chcę jednocześnie podkreślić, że to, co dziś widzimy pod hasłem Xylopolis, jest efektem owocnej i wyjątkowo kreatywnej współpracy , samorządu, biznesu, podlaskich uczelni oraz resortu klimatu i środowiska. To także świadczy o wyjątkowości tego projektu. 

Jak będzie wyglądać Podlaska Wystawa Xylopolis na EXPO 2020 dowiesz się szczegółowo tutaj: O Xylopolis.

Najpierw wystawa, potem centrum nauki o drewnie

Podczas konferencji prasowej (27.05.2021 r.), która zainaugurowała kampanię promocyjną Xylopolis, Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego nawiązał do hasła promującego Podlaskie: Przedsięwzięcie wpisuje się w hasło naszego województwa „Podlaskie zasilane naturą”. Drewno, lasy to jedne z naszych największych bogactw. W prezentacji Xylopolis pokazujemy, jak je wykorzystać w gospodarce i sztuce, i przede wszystkim, jak to zrobić rozumnie.(…) Pracujemy nad tym, jak wydamy pieniądze w nowej perspektywie finansowej. I jednym z projektów strategicznych, który chcielibyśmy zrealizować, jest centrum sztuki i nauki o drewnie. W jego funkcjonowanie zamierzamy zaangażować wszystkich partnerów, z którymi współpracujemy przy wystawie w Dubaju.

Wszystko wskazuje na to, że Xylopolis na EXPO 2020 w Dubaju będzie jedynie pierwszym, ważnym krokiem w zmaterializowaniu się pierwotnej idei. Zgodnie wolą wszystkich partnerów wyjątkowego projektu wystawa Xylopolis, po spełnieniu swojej misji na EXPO 2020 w Dubaju, po raz pierwszy w historii ma powrócić do kraju i stanąć na terenie województwa podlaskiego. Wszystko po to, by wystawa stała się początkiem unikatowego centrum wiedzy o drewnie.