O Xylopolis

Miasto zasilane naturą

Prezentacja

Droga
do Xylopolis

Podczas Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju odbędzie się Prezentacja resortu klimatu i środowiska oraz województwa podlaskiego organizowana pod hasłem Xylopolis.

Wystawy Światowe EXPO to najbardziej prestiżowe wydarzenia na świecie o charakterze gospodarczym, promocyjnym i kulturalnym. EXPO w Dubaju będzie pierwszą Wystawą Światową organizowaną w kraju arabskim.

Co 5 lat państwa uczestniczące w tym wydarzeniu przygotowują własną przestrzeń (w specjalnie na tę okazję budowanych pawilonach), która jest swoistą wizytówką danego kraju. Projekt polskiego pawilonu został uznany przez organizatorów jako jeden z najpiękniejszych. Będzie on wykonany z drewna.

Do realizacji tego wymagającego przedsięwzięcia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprosił ważnych i merytorycznych partnerów, jakimi są: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku oraz Fundacja Grupy Unibep Unitalent – pomysłodawca idei oraz pierwotnej nazwy wystawy (Drewnopolis).

Wśród wspólnych celów strategicznych wszystkich partnerów należy wymienić:

– Wykreowanie wizerunku Polski jako kraju skutecznie łączącego elementy ochrony środowiska z pozostałymi filarami zrównoważonego rozwoju, tj. rozwojem ekonomicznym i rozwojem społecznym oraz dziedzictwem kulturowym;

– Wypromowanie polskich osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności: ochrony różnorodności biologicznej, zrównoważonej gospodarki leśnej i łowieckiej, ekoinnowacji;

– Ekspansja zagraniczna polskich firm działających w branży budownictwa drewnianego i technologii środowiskowych.

Województwo podlaskie posiada duże doświadczenie w realizacji promocji regionu podczas wystaw światowych – wyjątkowo udana, zakończona sukcesem wystawa województwa podczas EXPO 2015 w Mediolanie (także w 2000 roku w Hannoverze i ostatnia w 2018 roku w Astanie – głównie misje gospodarcze).

Urząd Marszałkowski w trakcie Światowej Wystawy EXPO 2020 będzie prowadził nie tylko działania promocyjne i organizował misje gospodarcze przedstawicieli kluczowych branż będących ambasadorami podlaskiej gospodarki. Tym razem po raz pierwszy zaprezentuje fascynującą historię, głęboko i prawdziwie osadzoną w rzeczywistości podlaskiego regionu. Projekt koncepcyjny wykonali studenci Politechniki Białostockiej na podstawie założeń opracowanych przez grupę ekspertów złożoną z przedstawicieli wszystkich partnerów projektu.

Wystawa Xylopolis w Dubaju zostanie podzielona na trzy części ekspozycyjne:

Część I - Podlaska natura

Przyjrzymy się jej początkom. Odkryjemy niesamowite mechanizmy regulujące jej życie od tysięcy lat. Zrozumiemy, jak powstaje, jak się rozwija, jak umiera i odradza się, utrzymując wszystko w ciągłej równowadze.

Zobaczymy świat, gdzie w cieniu ogromnych drzew leży próchniejący pień, który jest domem dla nowej generacji organizmów.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i technologiom będziemy mogli poczuć się niczym pierwsi ludzie, którzy przed wiekami dotarli do serca dzikiej podlaskiej przyrody. Podczas zwiedzania poczujemy oddech puszczy, delikatny ruch powietrza niosący jej hipnotyczny zapach. Zobaczymy odtworzony przez ekspertów fragment pierwotnego lasu, który wraz z multimedialnymi projekcjami odkryje jego tajemnice.

Usłyszymy autentyczne dźwięki wielu gatunków dzikich zwierząt i ptactwa zamieszkujących rozlewiska rzek Biebrzy i Narwi. Dzięki temu zrozumiemy, czym jest żywioł podlaskiej natury. Czym jest jej potęga i naturalne piękno.

Ekspozycja przedstawi:

– naturalne uwarunkowania przyrodnicze regionu,

– faunę i florę podlaskich lasów,

– charakterystykę rozlewisk Biebrzy i Narwi.

Część II - Ludzie, którzy pokochali naturę

W tym miejscu wystawa opowie nam historię wyjątkowego związku człowieka z przyrodą. Poznamy pasję starych rzemieślników, która rozwijana przez pokolenia zaowocowała wyjątkowymi pomysłami na wykorzystanie naturalnego bogactwa.

Podlasie to kraina, której mieszkańcy od zawsze żyli w sąsiedztwie potężnych, starych lasów. Z biegiem czasu nauczyli się korzystać z hojnych darów natury. Odkryli jadalne gatunki roślin i grzybów, nauczyli się łowić dziką zwierzynę, a przede wszystkim poznali techniki obróbki drewna, łatwo dostępnego odnawialnego surowca o wszechstronnym zastosowaniu.

Dzięki wystawie poznamy stare techniki ciesielskie, dzięki którym przed wiekami powstawały całe osiedla wytrzymałych domów drewnianych. Zobaczymy, jak dziś nowoczesny przemysł budowlany wykorzystuje drewno do budowy energooszczędnych i tanich w utrzymaniu budynków mieszkalnych.

Spojrzymy przez unikatowe drewniane podlaskie okiennice – dzieła mistrzów stolarskich i przykłady unikalnego wzornictwa. Zobaczymy również przyszłość, w której drewno pozwala tworzyć inteligentne ekosystemy budynków mieszkalnych oraz futurystycznych drewnianych drapaczy chmur, a nawet całych miast żyjących w symbiozie z naturą.

Ekspozycja przedstawi:

– historię osadnictwa w regionie,

– wykorzystanie darów natury we wszystkich aspektach: zdrowie, jedzenie, odzież, materiał budowlany,

– podlaskich twórców ludowych,

– podlaskie branże jako przykład zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Część III - Natura, która pokochała człowieka

Związek człowieka z naturą od wieków wpływał na obie strony. Wystawa pokaże nam, jak nowoczesna technologia pomaga o nią dbać, żeby mogła nam służyć kolejne tysiące lat.

Zobaczymy metody prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Sprawdzimy, jak roboty i inteligentne drony badają puszczę, a w przyszłości mogą stać się strażnikami jej bezpieczeństwa i zdrowia. Poznamy wyniki pracy naukowców, którzy wśród wciąż odkrywanych gatunków roślin i grzybów szukają nowych leków na raka.

Zobaczymy województwo podlaskie jako region otoczony puszczami, świetnie skomunikowany z resztą świata, który przyciąga firmy sektora wysokich technologii. Branża IT na całym świecie poszukuje miejsc, które pozwalają na kreatywną pracę ich wysoko wykwalifikowanym kadrom. Bliskość natury zapewnia spokój i poczucie równowagi, jej piękno i złożony charakter dostarczają inspiracji.

Poznamy konkretne przedsiębiorstwa sektora IT, które rozwijają tu swoje pomysły. Zobaczymy wizję regionu, który wykorzystując swoje warunki naturalne, może stać się nową, swoistą Puszczą Krzemową. Ujrzymy miejsce, gdzie programiści przyszłości w swoich otoczonych rzekami i lasami siedzibach firm, tworzą nowe rozwiązania informatyczne.

Zobaczymy miejsce, w którym człowiek kocha naturę, a ona kocha ludzi. Xylopolis – inteligentne miasto przyszłości, gdzie natura wraz z technologią tworzą symbiotyczny organizm.

Ekspozycja przedstawi:

– wizję i misję „puszczy krzemowej”,

– zasady gospodarki obiegu zamkniętego oraz pozyskiwania czystej energii,

– wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego podlaskich uczelni do ochrony i rozwoju obszarów przyrodniczych regionu.

Wystawa Światowa Expo 2020 Dubai to prestiżowe wydarzenie o charakterze promocyjno-gospodarczym. Inaczej niż w przypadku branżowych wydarzeń targowych, pawilon narodowy nie jest przestrzenią wystawienniczą, którą wypełniają pojedyncze stoiska udostępnione firmom. Pawilon Polski będzie nowoczesną, interaktywną ekspozycją prezentującą uniwersalną opowieść o naszym kraju. Uwzględnione zostaną w niej informacje o sukcesach gospodarczych, ale przede wszystkim o wyjątkowej kulturze, dziedzictwie naturalnym, ciekawych miejscach turystycznych i kreatywności, którą cechują się Polacy.

Hasło Polskiego Pawilonu łączy motyw ludzkiego potencjału oraz rekomendowane przez organizatorów tematy: zrównoważony rozwój i mobilność. W Dubaju zaprezentujemy Polskę jako kraj, którego głównym zasobem są ludzie – kreatywni, pracowici, wykształceni, pełni energii i sprytu, umiejący stawiać czoła nowym wyzwaniom, wyznaczający trendy. Kreatywność prezentujemy jako polską cechę – wartość, będącą źródłem sukcesu na każdej płaszczyźnie: gospodarczej, naukowej, kulturalnej, społecznej.

W Dubaju, oprócz budowy Pawilonu i stworzenia własnej ekspozycji, planowana jest realizacja programów oraz wydarzeń towarzyszących, szerokie działania komunikacyjne, a także udział w inicjatywach Organizatora.

Za udział Polski w Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju odpowiedzialna jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Instytucją nadzorującą projekt jest Ministerstwo Rozwoju.

Więcej o EXPO 2020 i PAIH TUTAJ

Partnerzy

Patroni medialni