Miasto z klimatem

Miasto z klimatem

Współczesne miasta są obszarem, które z jednej strony są wyjątkowo silne dzięki rozwojowi techniki i technologii. Z drugiej są szczególnie wrażliwe, bo to w nich koncentrują się największe ekologiczne niedostatki i najpilniejsze wyzwania z zakresu ochrony środowiska.

Rozwój miast zwiększa presję na środowisko i zdrowie człowieka poprzez m.in. emisje zanieczyszczeń do powietrza pochodzące z transportu, niekorzystną strukturę przestrzeni zurbanizowanej czy fragmentację krajobrazu. Z drugiej strony rozwój zwartej zabudowy miejskiej i bardziej efektywne podejście do zasobów środowiska miejskiego dają możliwości łagodzenia presji na środowisko i poprawy jakości życia człowieka.

W związku z tym Ministerstwo Klimatu i Środowiska zainicjowało nowy projekt, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz wsparcie miast w transformacji w kierunku neutralności klimatycznej i odporności na zmiany klimatu.

Miasto z Klimatem

Najlepszy
zrealizowany
projekt

Ministerstwo Klimatu i Środowiska od lat nieustannie wspiera ekologiczną i proklimatyczną transformację polskich miast. Chcąc docenić dotychczasowe starania samorządów z całej Polski, zorganizowano konkurs „Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”. Został on skierowany do miast, które w ostatnich trzech latach zakończyły inwestycje, mające pozytywny wpływ na środowisko oraz życie mieszkańców. Podstawowym kryterium oceny zgłoszonych inicjatyw były uzyskane efekty ekologiczne oraz społeczne przeprowadzonych inwestycji.

Kapituła konkursu wyłoniła dziesięciu Laureatów:

 • W Kategorii miast powyżej 100 000 mieszkańców nagrodzono 6 miast;
 • W Kategorii miast do 100 000 mieszkańców nagrodzono 4 miasta.


Ocenione i nagrodzone inwestycje zostały zrealizowane w następujących obszarach:

 • rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury – w tym retencja wody;
 • zrównoważony transport;
 • gospodarka w obiegu zamkniętym;
 • zrównoważone budownictwo.


Z dumą przedstawiamy Laureatów konkursu „Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt”.

Nagrodzone miasta w kategorii do 100 tysięcy mieszkańców:
I miejsce – Kórnik
II miejsce – Brwinów
III miejsce – Sopot
Wyróżnienie – Wodzisław Śląski

Nagrodzone miasta w kategorii powyżej 100 tysięcy mieszkańców:
I miejsce – Białystok
II miejsce – Gdynia
III miejsce – Płock
Wyróżnienie – Kraków
Wyróżnienie – Olsztyn
Wyróżnienie – Gdańsk

Miasto z klimatem – konkurs Lider w kategorii

Od marca do kwietnia 2020 r. Ministerstwo prowadziło wśród miast nabór do badania, którego celem jest mobilizacja miast do działań podnoszących jakość życia mieszkańców. Do badania zgłosiło się ponad 250 miast z całej Polski.

Badanie polegało na porównaniu wiarygodnych danych, zbieranych przez Główny Urząd Statystyczny i Inspekcję Ochrony Środowiska. Do badania wykorzystano dostępne dane z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (obszary „gospodarka odpadami”, „tereny zieleni” i „gospodarka wodno-ściekowa” za lata 2017-2018), dane pozyskane z Inspekcji Ochrony Środowiska (obszar „jakość powietrza” za rok 2018 i 2019), a także dane pozyskane bezpośrednio od miast biorących udział w badaniu (obszar „zrównoważona mobilność” za lata 2018-2019) – ponieważ informacji tych brakuje obecnie w statystyce Głównego Urzędu Statystycznego. Dane do badania zbierane były za pomocą „Formularza do badania postępu miast w prowadzonej polityce ekologicznej Miasto z klimatem – Lider w kategorii”.

Po analizie przesłanych zgłoszeń i zestawieniu wszystkich pozyskanych danych wyłoniono w poniższych kategoriach następujących liderów w poszczególnych grupach miast:

Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców:

 1. Odpady zebrane selektywnie – Częstochowa;
 2. Powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej – Bytom;
 3. Zrównoważona mobilność – Poznań;
 4. Gospodarka wodno-ściekowa – Częstochowa;
 5. Jakość powietrza – Gdańsk.


Miasta poniżej 100 tys. mieszkańców:

 1. Odpady zebrane selektywnie – Ćmielów;
 2. Powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej – Śmigiel;
 3. Zrównoważona mobilność – Bełchatów;
 4. Gospodarka wodno-ściekowa – Mogielnica;
 5. Jakość powietrza – Chrzanów.

Miasta, które odnotowały największy postęp we wskazanych powyżej kategoriach, otrzymały od Ministra Klimatu i Środowiska statuetkę „Lider w kategorii”. Wyniki ogłoszono podczas konferencji online „EkoSfera” 9 listopada 2020 r.

Uznano również za zasadne, aby w grupie „miasta poniżej 100 tys. mieszkańców” przyznać wyróżnienia Ministra Klimatu i Środowiska dla miast, które zajęły 2 miejsca i wykazały się znacznym postępem w poniższych kategoriach:

 1. Odpady zebrane selektywnie – Nowy Sącz i Uniejów;
 2. Powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej – Zakliczyn i Młynary;
 3. Zrównoważona mobilność – Busko-Zdrój i Łomianki;
 4. Gospodarka wodno-ściekowa – Dobrzyca i Podkowa Leśna;
 5. Jakość powietrza – Otmuchów i Słupsk.