Białystok – miasto z klimatem

Stolica regionu nagrodzona w konkursie "Miasto z klimatem – najlepszy zrealizowany projekt"

W konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Klimatu pierwsze miejsce zdobyło miasto Białystok. Wyniki ogłoszono jesienią 2020 r. Kapituła uhonorowała Białystok za rewitalizację Stawów Marczukowskich oraz rozwój komunikacji rowerowej.

Białystok ze swoimi ekologicznymi inwestycjami wpisuje się w ideę czystego i zielonego regionu, jakim jest Województwo Podlaskie. Miasto zasilane naturą to nie tylko hasło opisujące podlaską wystawę na EXPO 2020 w Dubaju, ale także idea, która przyświeca całemu regionowi i jego stolicy, posiadającym coraz więcej zrewitalizowanych przestrzeni zielonych oraz nowych ścieżek rowerowych. Zielone inwestycje to przyszłość zarówno miasta, jak i całego województwa.

Białystok
- zielona
stolica
Województwa
Podlaskiego

Białystok miasto z klimatem - ścieżka rowerowa
Fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Konkurs skierowany był do miast, które w ostatnich trzech latach zakończyły inwestycje o pozytywnym wpływie na ekologię oraz życie mieszkańców. Wyłonił dziesięciu laureatów: przyznano 5 nagród w kategorii miast powyżej 100 000 mieszkańców oraz 5 nagród w kategorii miast do 100 000 mieszkańców. Oceniano inwestycje zrealizowane przez samorządy w miastach w podanych poniżej obszarach:

  • rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury – w tym retencja wody,
  • zrównoważony transport,
  • gospodarka w obiegu zamkniętym,
  • zrównoważone budownictwo.

 

Białystok został laureatem w swojej kategorii za rewitalizację Stawów Marczukowskich oraz rozwój komunikacji rowerowej. Drugie miejsce zdobyła Gdynia, a trzecie Płock. Wyróżnienia otrzymały Kraków, Gdańsk i Olsztyn.

Nowe miejsce do rekreacji

Stawy Marczukowskie zostały zrewitalizowane na początku 2017 roku. Dzięki trwającej kilka lat inwestycji mieszkańcy Białegostoku zyskali nowe miejsce do wypoczynku i rekreacji. Okoliczne tereny zostały zabezpieczone przed podtopieniami, a zaniedbane przez wiele lat stawy stały się sprawnie działającymi zbiornikami retencyjnymi. Nasadzenie drzew i krzewów, w połączeniu z dużą powierzchnią lustra wody, korzystnie działają na poprawę jakości powietrza w tym rejonie. Inwestycja miała też wpływ na bioróżnorodność, bo pojawiły się tam nowe gatunki owadów i zwierząt.

 

Rozwój komunikacji rowerowej

Białystok od lat popularyzuje rower jako codzienny środek transportu i dostrzega konieczność powiązania systemu komunikacji pieszej i rowerowej z układem ciągów zieleni miejskiej i podmiejskiej. Dlatego w mieście sukcesywnie realizowany jest plan rozbudowy zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych.

W samym okresie, który obejmował konkurs (2017-2020) w mieście wybudowano ponad 20 km ścieżek rowerowych, łącznie jest ich obecnie ponad 150 km. Aby zachęcić mieszkańców do rezygnacji z własnych samochodów i korzystania z transportu publicznego oraz rowerów wprowadzono w mieście wiele udogodnień, między innymi:

  • bezpłatny przewóz rowerów w autobusach,
  • strefy o ograniczonej dostępności dla ruchu kołowego,
  • strefę ruchu uspokojonego,
  • parkingi i wiaty rowerowe w przestrzeni publicznej,
  • rower miejski BiKeR (od 2014 roku).

 

Działania te mają wpływ przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także – jakości powietrza w mieście.

Źródło

Miasto Białystok, www.bialystok.pl

Zdjęcia

Marcin Jakowiak, Urząd Miasta Białystok