Oko na puszczę #5

Czeremcha zwyczajna nad rozlewiskiem Czeremchowa Tryba