Oko na puszczę #3

Śródleśne mokradła lasu łęgowego