Oko na puszczę #2

Strumień przepływający przez las łęgowy