Trzy podstawowe zasady ekobudownictwa

Nie sposób mówić o mieście neutralnym klimatycznie bez uwzględnienia kwestii emisyjności budownictwa. Jak wynika z danych Komisji Europejskiej sektor budownictwa odpowiada za ok. 40% finalnego zużycia energii, 30% zużycia wody oraz 35% emisji gazów cieplarnianych. Dlatego tak ważne jest, by budownictwo w miastach stało się ekologiczne.

W grudniu 2019 r. Komisja Europejska opublikowała Komunikat o Europejskim Zielony Ładzie. Jest to nowa strategia rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Jej celem jest głęboka proekologiczna przebudowa gospodarki Unii Europejskiej, która z trzeciego największego źródła emisji gazów cieplarnianych na świecie ma w ciągu trzech dekad stać się pierwszym obszarem neutralnym klimatycznie.

Osiągnięcie tego celu będzie wymagało działań we wszystkich sektorach naszej gospodarki, w tym również działań związanych ze zwrotem miast w kierunku transformacji klimatyczno-ekologicznej.

Czym jest ekobudownictwo?

Ekologiczne budownictwo to taki sposób realizacji inwestycji, aby budynek pozostawał w zgodzie z otoczeniem i potrzebami człowieka oraz generował jak najmniej kosztów dla kolejnych pokoleń. Żeby było to możliwe, trzeba zwrócić uwagę na trzy podstawowe kwestie.

Efektywność energetyczna

Pierwsza z nich to kwestia efektywności energetycznej. By ją podwyższyć oraz skutecznie walczyć ze smogiem, wciąż niestety powszechnym w wielu polskich miastach, potrzebne są:

  • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
  • rozwiązania grzewcze o wysokiej efektywności i niskim współczynniku emisji pyłów zawieszonych,
  • prawidłowa wentylacja oraz odpowiednia szczelność budynku.

Świadome zarządzanie surowcami

Drugą kwestią są materiały budowlane. Proces ich produkcji potrafi być niezwykle energochłonny i zasobochłonny, a wykorzystywane materiały są często eksploatowane w nieodpowiedni sposób. Zasoby naturalne, takie jak piasek, glina i cement nie są odnawialne. Raz wykorzystane nie nadają się do recyklingu, a ich dostępność gwałtownie spada.

Dlatego trzeba zwrócić uwagę na świadome zarządzanie surowcami w taki sposób, aby pozostały one do dyspozycji także kolejnych pokoleń. W budownictwie mieszkaniowym powszechnie używane materiały, takie jak beton zbrojony, stal i styropian, można zastąpić lepszą alternatywą, jaką jest m.in. drewno. To surowiec odnawialny, a jego wykorzystanie w budownictwie w mniejszym stopniu obciąża środowisko i zużywa znacząco mniej wody.

Architektura w służbie ekologii

Ostatnim elementem podejścia ekologicznego w budownictwie jest kwestia architektoniczna. Ogromne znaczenie ma sama bryła budynku, jej odpowiednie ułożenie względem stron świata, czy zaprojektowanie przeszkleń w taki sposób, który pozwala na wykorzystywanie energii słonecznej w ciągu dnia.

“Ekodecyzje” mieszkaniowe

Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwujemy wzrost poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Polski. Jak pokazują badania, respondenci coraz większą wagę przywiązują do dbałości o środowisko naturalne, zaczynają również dostrzegać, że to właśnie ich codzienne wybory i decyzje mają wpływ na otoczenie, w którym żyją, i na to, co pozostawią po sobie przyszłym pokoleniom.

Do jednej z ważniejszych życiowych decyzji należy to, gdzie i jak będziemy mieszkać. Myśląc o własnych czterech kątach, oprócz wygody i funkcjonalności, warto pamiętać o parametrach związanych z energooszczędnością oraz o wyborze ekologicznych źródeł ciepła.

Autor

klimada2.ios.gov.pl

Zdjęcia