Czy klimat nam zagraża?

Zmiany klimatu to jeden z „gorących” tematów naszych czasów. Istnieje coraz więcej dowodów naukowych na to, że zmieniający się klimat nie jest li tylko przedmiotem dyskusji akademickich albo jakimś odległym zjawiskiem, które może mieć swoje konsekwencje w dalekiej przyszłości, ale stanowi realne zagrożenie dla nas tu i teraz. Już odczuwamy zdrowotne, społeczno-gospodarcze, a także finansowe skutki zmian klimatu.

Wyczekiwane przez nas ciepłe lata i śnieżne zimy coraz rzadziej występują w Polsce. Tymczasem raz za razem występujące nagłe zmiany temperatur, rekordy upałów, zaburzenia trwania pór roku, susze atmosferyczne albo nawalne deszcze, wichury i trąby powietrzne, czy tzw. zjawiskowe burze, stanowią coraz bardziej realne zagrożenia dla naszego zdrowia i dobrobytu.

Jak klimat wpływa na nasze zdrowie?

Wraz z postępującymi zmianami klimatu wzrasta ryzyko zranień, infekcji i chorób, zaliczanych do nowej kategorii „chorób klimatozależnych”, czyli schorzeń wywoływanych bezpośrednio przez czynniki pogodowe lub schorzeń nasilających się bądź rozprzestrzeniających pod ich wpływem.

Choroby klimatozależne to przede wszystkim choroby układu krążenia i oddechowego, borelioza, nowotwory skóry, zatrucia pokarmowe, alergie i zakaźne choroby infekcyjne, które dotychczas występowały w innych regionach świata.

Ekstremalne zmiany temperatury, upalne lata, jak i bardzo mroźne zimy stanowią zagrożenie dla osób cierpiących na choroby serca. Wysokie temperatury (powyżej 25°C) w okresie czerwca i lipca prowadzą do znacznego wzrostu liczby zgonów, np. w Polsce – aż do 18%.

Na tak duży poziom ryzyka podczas fal upałów wpływa nie tylko zbyt wysoka temperatura, ale także zwiększone natężenie promieniowania słonecznego. Równie niebezpieczne dla osób cierpiących na choroby serca są ekstremalnie niskie temperatury zimą – niespodziewane spadki temperatury też mogą stać się przyczyną zgonów. Zbyt niskie temperatury sprzyjają zwiększeniu podatności na choroby układu oddechowego, a także powstawaniu niebezpiecznych dla zdrowia odmrożeń, na które szczególnie narażone są osoby bezdomne. Dla przykładu – w okresie jesienno-zimowym w 2016 r. z powodu wychłodzenia w Polsce zmarło prawie 70 osób.

Źródło: http://44mpa.pl/

Coraz częściej występującymi klimatozależnymi chorobami są nowotwory skóry, borelioza, alergie czy zatrucia pokarmowe. Wzmożone występowanie tych chorób związane jest z wysokimi temperaturami.

Na przykład pod wpływem dużego nasłonecznienia wzrasta ryzyko zachorowań na nowotwory skóry oraz inne choroby wywoływane nadmiarem promieniowania UV-C1. Ciepłe zimy sprzyjają namnażaniu się kleszczy i inwazjom chorób, takich jak kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza oraz babeszjoza. Symulacje zakładają wzrost liczby zachorowań na boreliozę od 20% do 50%.

Za sprawą wzrostu temperatur rośliny zaczynają wcześniejsze kwitnienie – średnio o 6 dni, a sezon pyłkowy trwa o 10-11 dni dłużej. Dłuższa obecność pyłków w powietrzu utrudnia życie alergikom, którzy są narażeni na dłuższą i jeszcze bardziej intensywną walkę z alergenami.

Prognozowany wzrost średniej temperatury powietrza oraz wzrost liczby dni gorących nawet o 32% może skutkować zwiększeniem liczby zatruć pokarmowych. Są one najczęściej spowodowane spożyciem źle przechowywanej żywności, w której pod wpływem wysokiej temperatury szybko rozmnażają się groźne dla naszego układu pokarmowego toksyczne bakterie, takie jak salmonella czy gronkowiec.

Społeczno-gospodarcze skutki zjawisk pogodowych

Poza aspektami zdrowotnymi coraz bardziej zauważalne i odczuwalne są także skutki społeczno-gospodarcze i finansowe ekstremalnych zjawisk pogodowych związanych ze zmianami klimatu.

Ulewne deszcze czy intensywne opady śniegu, podtopienia dróg, tuneli, parkingów, przejść podziemnych, torów tramwajowych i kolejowych powodują zaburzenia w komunikacji miejskiej, a także istotne zagrożenia w ruchu drogowym i codziennym funkcjonowania infrastruktury miast.

Burze, wichury czy powodzie niszczą odcinki dróg, paraliżując komunikację i transport na danym obszarze, a często nawet w całym regionie. Porywiste wiatry przewracają drzewa i słupy energetyczne, a intensywne opady śniegu lub deszczu i nagłe spadki temperatur są przyczyną gołoledzi i zmniejszenia przyczepności kół do nawierzchni dróg, spowalniając w ten sposób ruch samochodowy i przyczyniając się tym samym do wzrostu ryzyka wypadków. Silne wiatry, gwałtowne deszcze, duże różnice temperatur, powodzie i podtopienia destrukcyjnie wpływają na zabudowania, w tym zabytkowe budynki i obiekty rekreacyjne.

Źródło: http://44mpa.pl/

Upał lub ekstremalnie niskie temperatury negatywnie wpływają na sprawność urządzeń i sprzyjają zwiększeniu ich awaryjności. Najbardziej wrażliwe są urządzenia wymagające chłodzenia lub pracujące w ściśle określonych zakresach temperatur.

Skutki zmian klimatu mogą prowadzić do problemów z dostępem m.in. do sklepów czy usług (np. na stacjach benzynowych), a także do strat finansowych i zniszczeń przechowywanych w magazynach towarów w wyniku powodzi czy podtopień.

Ekstremalne zjawiska pogodowe wpływają też na finanse

Utrudnienia w korzystaniu z komunikacji czy usług dostępnych na danym terenie, powodzie, podtopienia czy anomalie pogodowe, takie jak trąby powietrzne czy intensywne wichury nie tylko obniżają komfort życia mieszkańców, ale generują dodatkowe nakłady finansowe wynikające przede wszystkim ze strat majątkowych, a także przyczyniają się do wzrostu cen.

Koszty związane z odbudową zniszczeń nadwyrężają budżety gospodarstw domowych, fundusze miejskie, ale również wpływają na dochody przedsiębiorstw, których straty finansowe skutkują pogorszeniem sytuacji zawodowej wielu pracowników. W Polsce szacuje się, że straty poniesione w wyniku zmieniających się warunków klimatycznych w latach 2001-2010 wyniosły około 54 mld zł.

Źródło: http://44mpa.pl/

Coraz cieplejsze lata i nagłe ekstremalnie niskie temperatury w zimie generują potrzebę zwiększenia inwestycji w klimatyzację i instalacje termiczne. Natomiast awarie instalacji elektrycznych spowodowane porywistymi wiatrami i burzami, czy systemów chłodzenia elektrowni, do których zużywanych jest 70% całkowitych poborów wody w Polsce, może przyczynić się do wzrostu cen, zarówno prądu, jak i wody.

W świetle powyższego i biorąc pod uwagę tempo obserwowanych zmian klimatu, pamiętajmy, że nietypowe dla naszej szerokości geograficznej warunki klimatyczne to realne zagrożenie nie tylko dla naszego zdrowia i portfela, ale także dla przyszłych pokoleń.

Źródła

www.44mpa.pl

www.ios.edu.pl/pol/aktualnosci/15.01.14/adaptacja_wrazliwych_sekt_i_obsz_Polski_do_zmian_klimatu_pdf

Autor

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Zdjęcia

Zdjęcia: negativespace.co

Grafika: http://44mpa.pl/