XyloTalks #5 „Świadomość ekologiczna”- mgr inż. arch. Aldo Vargas-Tetmajer

W kolejnym odcinku serii Xylotalks mgr inż. arch. Aldo Vargas-Tetmajer opowiada o roli świadomości ekologicznej, wskazując m.in. dobre praktyki wdrożone w naszym kraju.

Cykl Xylotalks to ośmiu prelegentów reprezentujących różne profesje i dziedziny życia. Kilkadziesiąt minut, w ciągu których omawiane są istotne kwestie i nowatorskie koncepcje z zakresu m.in. zrównoważonego rozwoju, nauki i designu. Jedna wspólna idea łącząca wszystkie wykłady…