XyloTalks #4 „Czy grzyby z Puszczy Białostockiej mają w sobie lekarstwo na raka?”- dr Ewa Zapora

Gościem czwartego odcinka Xylotalks jest dr Ewa Zapora, doktor nauk farmaceutycznych, adiunkt w Instytucie Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej.

Dr Ewa Zapora specjalizuje się w badaniu aktywności grzybów z Puszczy Białowieskiej. To tu prowadzi unikalne badania mające na celu wyselekcjonowanie z grzybów substancji, które będzie można wykorzystać do leczenia nowotworów.

Ośmiu prelegentów reprezentujących różne profesje i dziedziny życia. Kilkadziesiąt minut, w ciągu których omawiane są istotne kwestie i nowatorskie koncepcje z zakresu m.in. zrównoważonego rozwoju, nauki i designu. Jedna wspólna idea łącząca wszystkie wykłady… To właśnie cykl Xylotalks.