Xylopolis – studium lokalizacji

Co wpłynęło na decyzję, że Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis powstanie właśnie na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej? Jakie walory ma ta lokalizacja? Odpowiedzi na te pytania wynikają z gruntownego studium lokalizacji, przeprowadzonego przez specjalistów.

Rzeczowej analizy dokonał zespół ekspertów pod przewodnictwem architekta Jana Kabaca. Wzięto pod uwagę szereg czynników, m.in. takich jak:

  • wymogi powierzchniowe terenu inwestycji,
  • powiązanie z układami komunikacyjnymi,
  • dostęp do infrastruktury,
  • czynniki wpływające na koszt inwestycji,
  • formalno-prawne uwarunkowania planistyczne,
  • uwarunkowania środowiskowe.

 

Powyższe kryteria były kluczowe przy wyborze lokalizacji spomiędzy trzech rozważanych wariantów. Oprócz Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej pod uwagę były brane również kampusy Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu w Białymstoku.

Przeprowadzona analiza i nadana poszczególnym lokalizacjom punktacja jednoznacznie wskazuje, że najlepszą lokalizacją dla Centrum Xylopolis jest Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, które po rekomendacji specjalistów zostało zaakceptowane przez zarząd województwa podlaskiego.

Najważniejsze walory wybranej lokalizacji

Przy wyborze terenu w obrębie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej zespół ekspertów wskazał najważniejsze zalety tej lokalizacji:

  • Największa powierzchnia terenu dla inwestycji: 1,96 ha, powierzchnia terenu przeznaczona dla rozwoju: 2,06 ha.
  • Dobra komunikacja. Od zachodu Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej sąsiaduje z drogą krajową nr 8, od północy graniczy z ulicą Nadawki – drogą gminną o dwukierunkowej jezdni, o nawierzchni asfaltowej, a od wschodu z linią kolejową Białystok-Kuźnica Białostocka,
  • Brak zagospodarowania. Teren jest on porośnięty dziko rosnącą roślinnością trawiastą, na obszarze występują drzewa głównie rosnące w skupiskach.
  • Sąsiedztwo wielu historycznych budynków drewnianych w PMKL, które mogą być integralną częścią ekspozycji Centrum.

 

Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis planowane jest jako instytucja, która będzie licznie odwiedzana przez turystów z Polski i Europy, dlatego warunki powierzchniowe były jednym z najważniejszych czynników.

Na wybranym terenie zostanie odtworzony budynek Polskiego Pawilonu z Wystawy Światowej EXPO 2020, za którego projekt odpowiadała polska pracownia WXCA i szwajcarskie studio Bellprat Partner.

 

O początkach idei Xylpolis przeczytasz w zakładce O projekcie.

Zdjęcia

Zdjęcie w tle: Paweł Krukowski, Urząd Marszałkowski

Grafiki – materiały z prezentacji o studium lokalizacji