XYLOPOLIS i Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej zawarły porozumienie w sprawie współpracy

XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie oraz Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej zawarły porozumienie w sprawie współpracy w zakresie opracowania Koncepcji Wielobranżowej Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie XYLOPOLIS.

Porozumienie ma związek z rekomendacją wynikającą ze Studium Lokalizacji XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie, zgodnie z którą usytuowanie Centrum powinno mieć miejsce na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Dzięki współpracy instytucji będzie możliwe opracowanie potrzebnej koncepcji. Stosowny dokument dotyczący współpracy podpisali dyrektorzy obu instytucji.

Katarzyna Ancipiuk, dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej i Tomasz Szeweluk, dyrektor XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie w trakcie podpisywania porozumienia, fot. Marek Kuczyński

Wybrana lokalizacja wynika z przeanalizowania przez zespół ekspertów szeregu czynników, m.in. wymogów powierzchniowych terenu inwestycji, powiązania z układami komunikacyjnymi, dostępu do infrastruktury, formalno-prawnych uwarunkowania planistycznych czy uwarunkowań środowiskowych. XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie planowane jest jako instytucja, która będzie licznie odwiedzana przez turystów z Polski i Europy, dlatego warunki powierzchniowe były jednym z najważniejszych czynników.

Katarzyna Ancipiuk, dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej i Tomasz Szeweluk, dyrektor XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie w trakcie podpisywania porozumienia, fot. Marek Kuczyński

Dzięki podpisanemu porozumieniu PMKL przekaże XYLOPOLIS wszelkie informacje dotyczące nieruchomości, na której zlokalizowane ma być Centrum, niezbędne do opracowania koncepcji oraz udzieli XYLOPOLIS lub wykonawcy koncepcji stosowanych pełnomocnictw do występowania przed organami administracyjnymi w zakresie niezbędnym do opracowania koncepcji.

Strony z pewnością zyskają na rozpoczętej współpracy i bliskiej lokalizacji, która będzie przyczyniała się do odwiedzania obu miejsc przez osoby zainteresowane ofertą sąsiadujących instytucji.

Zdjęcie w tle: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej