Podlaskie Xylopolis częścią europejskiego Festiwalu the New European Bauhaus (NEB)

Xylopolis to przedsięwzięcie,  które odzwierciedla ideę zrównoważonego rozwoju w praktyce. Wizja puszczy krzemowej oraz czystej gospodarki, która na zasadach symbiozy z przyrodą tworzy ekosystem dwóch spójnych organizmów wzajemnie wspierających się i dbających o siebie, miała swoją premierę podczas Expo 2020 w Dubaju.

 

Obecnie, ponad pół roku do tym wyjątkowym wydarzeniu, Xylopolis stało się częścią obchodów festiwalu The New European Bauhaus (NEB), wyjątkowej inicjatywy Unii Europejskiej, mającej na celu m.in. budowanie przyszłości, poprzez promocję miejsc, dobrych praktyk i doświadczeń w ramach Wspólnoty.

Jak podkreślają organizatorzy, Festiwal Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB) gromadzi obywateli ze wszystkich środowisk, aby dyskutować i kształtować przyszłość. Jest to okazja do poznania nowych europejskich wartości Bauhausu, takich jak estetyka, zrównoważony rozwój i integracja oraz ich potencjału w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Pierwsza edycja Festiwalu to szereg wystaw, występów artystycznych, konferencji, seminariów i innych spotkań łączących ludzi zarówno „na żywo”, jak i „wirtualnie”. Jednym z przedsięwzięć realizowanych podczas wydarzenia są warsztaty „Zielone Miasto dzikich zapylaczy”, które w pełni wpisują się w założenia projektu Xylopolis.

 

„Zielone Miasto dzikich zapylaczy” to warsztaty dla młodzieży szkolnej w wieku 10-14 lat, które zostaną zorganizowane we współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu w Białymstoku na terenie kampusu uczelni.  Ich charakter całkowicie odzwierciedla ideę Xylopolis – miasta przyjaznego naturze, w którym działalność człowieka harmonijnie współgra z przyrodą wtopioną w miejski pejzaż.

Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy  młodych ludzi na temat roli owadów zapylających w ekosystemie miast i tego, co mieszkańcy aglomeracji mogą zrobić, by dzikie zapylacze znalazły w miastach dogodne warunki do bytowania i stały się stałym elementem ich ekologicznego krajobrazu. Dodatkowo, samodzielnie wykonane podczas spotkania estetyczne domki dla dzikich owadów zapylających młodzież będzie mogła zabrać z sobą i ustawić w ogrodach, na balkonach, trawnikach czy kwietnikach w pobliżu swojej szkoły lub miejsca zamieszkania.

W ten sposób młodzi ludzie nie tylko zwiększą swoją wiedzę na temat ekosystemu miast, ale aktywnie włączą się w kształtowanie jego przyrodniczych i przestrzennych walorów. Domki dla owadów coraz częściej bowiem pojawiają się w przestrzeni miast – jako element małej architektury stają się nie tylko estetyczną, ale też „uczącą” częścią tkanki urbanistycznej.

Xylopolis to projekt będący dowodem na to, że wdrożenie założeń zrównoważonego rozwoju jest nie tylko możliwe, ale jest nieodzownym elementem miast przyszłości, bazujących na innowacyjnych technologiach środowiskowych. Aby jednak do tego doszło, niezwykle ważna jest zmiana postaw społecznych, dlatego też szerzenie tego typu podejścia wśród najmłodszych jest niezwykle istotne.