Pierwsze podsumowanie udziału Województwa Podlaskiego w EXPO 2020 w Dubaju

W dniach 25-26 listopada 2021 odbyła się IV edycja East Design Days. Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Architektury Politechniki Białostockiej przy współpracy podlaskich firm. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia jest Województwo Podlaskie.

East Design Days to przestrzeń do wymiany myśli, inspiracji i refleksji na temat architektury, wzornictwa użytkowego czy sztuki miejskiej.

„Drewno – architektura przyszłości”

Pod takim hasłem pierwszego dnia EDD odbył się panel dyskusyjny, w ramach którego podsumowano udział Województwa Podlaskiego na wystawie światowej EXPO 2020 w Dubaju.

W rozmowie pt. „Xylopolis – czyli budowanie marki Podlasia jako atrakcyjnego gospodarczo regionu, kreatywnego i dbającego o naturę” wzięli udział: Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, Zastępca Dyrektora Biura Współpracy z Zagranicą i Promocji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Mariola Hernik Monach, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Robert Ciborowski, rzecznik prasowy Unibep SA i Prezes Zarządu Fundacji Unitalent Grupy Unibep Wojciech Jarmołowicz oraz Jan Pomierny ze Studia Science Now. Dyskusję prowadził Krzysztof Szubzda.

Fot. Nicole Szestowicka

W czasie dyskusji podsumowano zarówno ekspozycję Xylopolis podczas EXPO 2020 w Dubaju, jak i dalsze losy pomysłu sprowadzenia Pawilonu Polskiego do kraju i kontynuowania w nim działań wystawienniczo-dydaktycznych.

Partnerom projektu (którymi są Województwo Podlaskie, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Białostocka, Fundacja Unitalent Grupy Unibep oraz Uniwersytet w Białymstoku) od początku przyświecała wizja Xylopolis jako zrównoważonego miasta, łączącego naukę i naturę, które może świetnie promować Województwo Podlaskie. Wydarzenie East Design Days stało się dobrym pretekstem do pierwszego podsumowania tego przedsięwzięcia.

Rola wystawy Xylopolis na EXPO 2020 w Dubaju

Rola Podlaskiego podczas EXPO 2020 była bardzo duża, ponieważ inaugurowała Polski Pawilon – pawilon z fantastyczną architekturą, zaprojektowany przez studio WXCA i jako nieliczny z pawilonów posiadający przestrzeń na wystawy czasowe. Intencją Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej EXPO 2020 Dubai, Adriana Malinowskiego, było to, by otwarcie Polskiego Pawilonu było naprawdę mocne. I chyba wybór nie mógł być inny niż ekspozycja Podlaskiego – mówił Jan Pomierny ze Studia Science Now, jeden z twórców odpowiedzialnych za wygląd i multimedia Polskiego Pawilonu na EXPO. – Myślę, że jest to ekspozycja bardzo udana nie tylko ze względu na to, co się w jej trakcie udało pokazać, ale także dlatego, że jest elementem szerszej strategii, która od wielu lat jest realizowana w regionie podlaskim.

Ta strategia to oczywiście promowanie naturalnych zasobów Województwa Podlaskiego, które znakomicie wykorzystywane są w ramach kampanii „Podlaskie. Zasilane Naturą”, ale także chęć stworzenia centrum Xylopolis – miejsca, które połączy naukę, kulturę i sztukę, opowiadającego o drewnie, czyli o tym, co mamy na Podlasiu najbardziej charakterystycznego i cennego.

Rozwój idei Xylopolis – czy powstanie centrum nauki o drewnie?

Ideą Xylopolis znakomicie wpisujemy się w obecny światowy trend, jakim jest myślenie o zmianach klimatycznych i działania proekologiczne. Jednak myśląc o tworzeniu centrum Xylopolis, musimy myśleć także w kategoriach biznesowych o zbudowaniu marki, która może stać się atrakcyjna dla ludzi zarówno z Województwa, jak i z Polski czy Europy – tłumaczył Wojciech Jarmołowicz, Prezes Fundacji Unitalent Grupy Unibep.

Powstanie centrum nauki o drewnie z pewnością może przyczynić się do działań edukacyjnych i budowania świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa, zwłaszcza jeśli będzie to miejsce atrakcyjne dla odwiedzjących.

Jak może wyglądać takie centrum i jaki będzie dalszy ciąg idei Xylopolis? O to również w czasie dyskusji zostali zapytani rozmówcy. Pomysły są bardzo zbliżone, oscylujące wokół ośrodka naukowego i atrakcji turystycznej zarazem.

Fot. Nicole Szestowicka

Projekt już od jakiegoś czasu zakłada sprowadzenie do Białegostoku Pawilonu Polskiego z Dubaju, by właśnie w tym budynku mogło powstać centrum Xylopolis. Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą i Promocji Mariola Hernik Monach jako przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dość ostrożnie wypowiadała się na temat jego otwarcia. Musimy jeszcze wypracować formułę prawną i zapewnić finansowanie całego przedsięwzięcia. Pracujemy nad tym i być może za jakiś czas będziemy mogli poinformować o dalszych losach Xylopolis – tłumaczyła Dyrektor Mariola Hernik Monach.

Zakładając, że to przedsięwzięcie może się udać, według niej powinna to być instytucja otwarta i ciekawa dla zwiedzających. – Skierowana nie tylko do świata naukowego i przedsiębiorców, ale otwarta na różnorodnych zwiedzających – rodziny z dziećmi, mieszkańców Województwa Podlaskiego i Polski. Warto, by była to instytucja pokazująca potencjał naszego województwa.

Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk wyobraża sobie centrum Xylopolis jako obiekt naukowo-dydaktyczny z funkcją wystawienniczą. – To zapewni funkcje, o których wspominała pani Dyrektor, czyli otwartość i przydatność szerokiemu gronu osób. Jeśli zaś mowa o samej wystawie, to należy ją stale zasilać nowymi pomysłami i osiągnięciami. Dlatego istotna będzie współpraca ze środowiskami naukowymi i uczelniami. Drewno może nam zapewnić nowych partnerów, a mianowicie inne instytucje zajmujące się tym materiałem. Na pewno najistotniejsze wydaje się podkreślanie unikalności cech Województwa Podlaskiego.

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Robert Ciborowski zgodził się w kwestii wizji Xylopolis ze swoją przedmówczynią, mówiąc, że Uniwersytet, partycypując w takim projekcie, może zaoferować jedno: Wkład naukowo-dydaktyczno-edukacyjny. Ten kierunek jest dosyć oczywisty. Jeśli dla większości ludzi drewno kojarzy się głównie z paleniem w kominku, to naszym celem jest pokazanie, iż jest jednak troszeczkę inaczej – że to jest obiekt naukowy, który badamy. Dlaczego badamy? Bo teren naszego Województwa jest w ogromnym stopniu zalesiony – tłumaczył Rektor prof. dr hab. Robert Ciborowski. – Właśnie dlatego warto mówić o tym zasobie – który jest, ale który może się też skończyć i który zapewne powinniśmy rozwinąć. Jesteśmy w stanie młodych ludzi uczyć, czym jest drzewo, w jaki sposób jest przydatne oraz jak je wykorzystać w kontekście gospodarczym czy kulturowym.

Celną konkluzją wydają się być słowa Wojciecha Jarmołowicza, Prezesa Fundacji Unitalent Grupy Unibep: Drewno i opowieść o drewnie idealnie pasuje do Podlasia i za kilka lat może stać się świetną, unikatową marką.

Liczymy, że stanie się tak zarówno w sensie naukowym, edukacyjnym, jak i biznesowym.

Zdjęcia

Nicole Szestowicka